NKT for FH og Lipidklinikkene i Norge har utarbeidet to veiledere for utredning og behandling av familiær hyperkolesterolemi (FH) i primærhelsetjenesten.

Veilederen finnes i to versjon: en lengre versjon fra 2018 og en kortversjon oppdatert i 2021.


NKT for FH

Behandlingsveileder FH (2018)

Den lengre versjonen fra 2018 gir mer utfyllende informasjon om FH, diagnostikk og behandling med medikamenter og livsstil. Vi gjør oppmerksom på at behandlingsmålene i denne versjonen ikke er oppdatert som i kortversjonen.


NKT for FH

Kortversjon behandlingsveileder FH (2021)

Kortversjonen fra 2021 er laget som en tosidig informasjonsbrosjyre om FH, diagnostikk og behandling. Denne inneholder nye behandlingsmål for voksne og barn med FH i tråd med nye Europeiske retningslinjer fra 2019.


Begge veilederne finnes som PDF ved å klikke på bildene, eller kan bestilles tilsendt i trykket format i kontaktskjemaet under eller ved epost til nktforfh@ous-hf.no.